Meziyetli İkiyüzlülük: Üslup ve Terbiye – I

Küfür dost mudur düşman mı? Şairin dediği gibi işçinin ağzında açan bir gül mü? Öyleyse o işçi erkek mi? Öfkeye kesmiş kadınlara/lubunyalara edep dersi vermek mücadelenin neresine düşer?

Küfür ve etrafında örülen eril ve beyaz tahakküme dair bir beyin fırtınası.

İfşa Mekanizması Neyi Vaad Ediyor? Dayanışmaya, Mücadeleye ve Boyun Eğmeye Dair

İfşa nedir? Neye yarar? Neyi amaçlar? Kadınlar ve LGBTİQA+ için ne anlama geliyor? İfşa mekanizması bugün nasıl işliyor ve failler bu mekanizmayı nasıl leyhlerine döndürmeye çalışıyor? İfşanın değersizleştirilmesine karşı nasıl mücadele etmeliyiz?

Yüsra Yüce yazdı.