Merhaba Canım

Velvele queer bir tahayyülün peşinde kolektif bir havuz oluşturmak ve hatırlamaya çalışmak için yola çıktı. Günlük gelişmelerin ve siyasetin hepimizi nefessiz bıraktığı ve yalnızlaştırdığı şu zamanlarda, sıkıştırıldığımız alanların dışına çıkmanın yollarını aramak, eğer bulabilirsek oralarda kendimizi ve dilimizi yeniden inşa edebilir miyiz diye bakmak ve yıkıcı değil yapıcı tartışmaların önünü açmak gibi niyetleri var. Bunları da mücadeleyi sahiplenerek, kültürel çalışmalara ve sanata da sırtını dönmeyerek eyleme arzusunda. Her hikayenin biricikliğinden, her deneyimin öğreticiliğinden ve dönüştürücülüğünden güç almayı murat ediyor. Sayfaları ayrımcılık, LGBTİ+fobi, cinsiyetçilik, türcülük, ırkçılık gibi sevimsizliklere karşı olan ve söyleyecek sözüm var diyen herkese açık. 

Author